Tohu BC

He kaupapa tēnei, arā ko Ngā Tohu Mātauranga Taketake hei whakamahi mā ngā hapori tangata whenua. He mea waihanga te kaupapa nei e aua hapori tangata whenua tonu, puta noa i te ao. Ko tā ngā Tohu TK, he whakamōhio i te hunga whakamahi, ko ēhea ngā taonga, he here ā-hapori e mau ana kia whai wāhi atu ki taua rawa, ā, me pēhea te whakamahi tika i aua taonga. Mā ia hapori āna ake Tohu BC hei whakatika ki tāna e whai ai, he tā āna tikanga ake. Hei takahi i taua huarahi, me uru ngā hapori ki te Pokapū ā-Rohe, ka whakatikatika i ngā ritenga katoa atu e mau tonu ai te mana whakahaere i aua hapori.

Kei roto, kei ngā Tohu BC nei ngā whakamahuki e rārangi mai ana ko ō te hapori kawatau mō te whakamahi tika i ngā kohinga raraunga ahurea koiora. E arotahi ana ngā Tohu BC nei ki te pūtake tūturu, ki te mārama me te pono i ngā rangahau me tētahi/ētahi hapori iwi taketake. Ko tā ngā Tohu BC hoki, he kawe i te reo o ngā iwi taketake mā roto i te raraunga-rahi, ā, he whakatika hoki i te huarahi whakamua mā ngā kairangahau e tūhono tahi ai rātou, e mahi tahi ai hoki ā tōna wā.

Tōna tikanga, mā ia hapori ngā taipitopito Tohu BC hei whakarite – e hāngai pū ai, e whai horopaki ai hoki ngā Tohu. Kei taua/aua hapori anō rā te mana, ki tēhea reo ngā taipitopito Tohu nei. Engari kē, tē raweketia ngā whakaata Tohu BC. Mā te pērā e mana ai ngā Tohu huri noa i ngā pūnaha whakahaere, i ngā pātaka ipurangi, i ngā paetukutuku, i ngā wāhi/pātaka mau taonga hoki.

Mō ētahi atu kōrero whānui mō ngā Tohu TK, me whakapā atu ki te kāhui Horopaki ā-Rohe.

Pāwhiritia tētahi o ngā Tohu BC rānei mō ngā tikanga whakamahi.

Ngā Tohu Mana Tuku Iho

Mā Ngā Tohu Mana Tuku Iho e whakaatu, nō wai te mana o ngā taonga, waihoki, ko wai rā hoki/rānei e whai wāhi ana ki aua taonga.


Ngā Tohu Tikanga

Ko Ngā Tohu Tikanga, he tautiaki i ngā tikanga ake o ngā taonga me ngā ritenga tahi hei whāwhā i aua taonga. E ākina ana kia ū te hunga whāwhā i aua taonga ki ngā tikanga ā-hapori me ngā taonga nei.


Ngā Tohu Whakaae

Ko tā ngā Tohu Whakaae nei, he whakaatu i te whakaae a te hapori mō runga i ētahi mahinga e tika ana kia whāia.Tērā ētahi atu mahinga, me mātua hui tahi me ngā mana o ērā ahurea.