Notices

Pānui Whakamārama TK

He tohu matihiko te Pānui Whakamārama TK e whakamahia ai e ngā kairangahau me ngā kaimahi wānanga ako. Ko tā te Pānui Whakamārama TK, he āta whakaatu, tērā ētahi tikanga ā-iwi me ōna haepapa ki runga i te whakamahinga, i te horapatanga hoki o tēnei taonga me ōna raraunga rānei.

E kore rawa e taea te tīni i ngā kupu o te Pānui Whakamārama TK. Tērā tētahi atu Pānui Whakamārama tauākī -whakamahi e taea te tono hei whakapuaki, hei tāpiri kōrero rānei, pēnei me ngā kōiriiri whakapā.

E whakamahi ai te tangata i ngā Pānui Whakamārama TK, me rēhita ki te Pokapū Horopaki ā-Rohe. Me te aha, ka puta mai tō Pānui Whakamārama, ka honoa hoki ngā kōiriiri raraunga, ā, ka tukuna tētahi whakamahuki mō ōna tikanga e hāngai pū ana ki tōna hapori. Hei rēhita ki te Pokapū Horopaki ā-Rohe, pāwhiritia i konei.

He aha tēnei Pānui Whakamārama TK e whakamahia ai e koe?

Whakamahia ai tēnei Pānui Whakamārama BC hei whakaū i te mana kōrero o te whenua, ā, e mau ana i a ia ētahi tikanga ā-iwi me ōna haepapa. Tēnā pea me whai whakaaetanga ki aua taonga hei whakamahinga ki anamata.

Ngā Whakamahuki mō te Pānui Whakamārama TK

Ko tā te Pānui Whakamārama TK, he āta whakaatu, tērā ētahi tikanga ā-iwi me ōna haepapa ki runga i te whakamahinga, i te horapatanga hoki o tēnei taonga. Kei roto hoki pea i tēnei Pānui TK, ko te kōrero e mea ana, tērā ngā Tohu TK e waihangatia ana, ā, kei te whiriwhirihia tonutia tōna whakatinanatanga. Mō ētahi atu kōrero mō ngā Pānui Whakamārama TK, pāwhiritia i konei.

[Tauākī whakamahi Pānui Whakamārama TK, Here kore]

Me pēhea te whakamahi i te Pānui Whakamārama BC

Me whakamahi te Pānui Whakamārama TK ki te taumata o ngā kōiriiri raraunga.

Mō ētahi atu kōrero mō te whakamahinga o ngā Pānui Whakamārama TK, me whakapā atu ki te kāhui Horopaki ā-Rohe.