Notices

Tutukinga Kore

He aha Tēnei Pānui E whakamahia Ai E koe?

Whakapiringia ai te Pānui Whakamana Tutukinga Kore ki tētahi kohinga, ki tētahi taonga rānei i tōna wā, kāore pea i tika, i hāngai, i ngaro rānei tētahi āhuatanga. E mea ana Tēnei Pānui ki te hapori whānui, kāore anō i tutuki te hopukanga, te raraunga-rahi hoki rānei. Ko te tapuwae tuatahi, koia tēnei ko te whakaatu ake i ngā mahuetanga o te wāhanga whakamana, nā wai te taonga, i ngā kohinga, pēnei me: ngā kaihoatu, ngā hoa mahitahi, ngā kaituhi, ngā hapori hoki/rānei.

Ngā Taipitopito Pānui

Tērā ngā kohinga me ngā taonga o tō mātou wānanga, kāore anō i tutuki, kua hē nei, kua ngaro nei rānei/hoki. Ko te tikanga o tēnei Pānui, he whakamōhio atu, me whakahou, me whakatika rānei tēnei taonga e ngā hapori, nāna tonu aua taonga. E ū ana tō mātou wānanga ki tēnei āhuatanga e rongoā ai ngā take nei nā.

Me pēhea te whakamahi i te Pānui Whakamana Tutukinga Kore?

Hei tono i te Pānui Whakamana Tutukinga Kore, me tono mā te Pokapū ā-Rohe.