TK Clan (TK CL)

Listen
Example

TK Clan (TK CL)

Why Use This TK Label? This Label should be used when you would like external users to know that this material is subject to conditions for circulation relating to clan membership and or is according to protocols for clan relationships. Because these conditions have not historically been recognized, this Label helps make these conditions for use and circulation clearer. Specifically, the Label asks future users to respect culturally specific rules of use and to make informed decisions about using this type of material.

TK Label Template Text

This Label is being used to indicate that this material is traditionally and usually not publicly available. The Label lets future users know that this material has specific conditions for use and sharing because of clan membership and/or relationships. This material is not, and never was, free, public and available for everyone. This Label asks viewers of these materials to respect the cultural values and expectations about circulation and use defined by designated clans, members and their internal relations.

Māori

TK Hapū (TK H)

He aha tēnei Tohu TK e whakamahia ai e koe? Whakamahia ai tēnei tohu hei whakamōhio i te hunga whakamahi nō waho kē, he here ā-tuari tā tēnei rawa, i runga i te whakapapa o ngā uri o te hapū, iwi rānei, i ngā tikanga rānei o te hapū, iwi rānei. Nā te korenga o ēnei here i manaakitia e te rāwaho i tua whakarere, mā tēnei tohu hei whakamārama ake ngā here tuari, haere ake nei. Inā hoki, ko tā tēnei tohu, he āki i te hunga whakamahi, kia mau i a rātou ngā tikanga taketake ki tēnei taonga, ā, me kaua e poka noa mēnā ka whakamahia e koe tēnei rawa.

TK He Kupu Tauira: Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaatu ake, kāore tēnei rawa i whakamahia whānuitia e te hapori nui tonu i tua whakarere. Ko tā tēnei tohu, he whakamōhio atu i te hunga kaiwhakamahi, nā te mea he rawa tēnei nā tētahi hapū, iwi hoki, he here motuhake tāna mō tōna whakamahinga me tōna tuaritanga. Ehara i te mea he utu kore tēnei rawa, mā te hapori nui tonu rānei i tua whakarere, tae noa mai ki tēnei wā. Ko tā tēnei tohu, he āki i te kaiwhakamahi, kia whai whakaaro ki ngā tikanga, ki ngā uaratanga mō te tuari ki tangata kē me tōna whakamahinga, i runga i ngā tikanga whakamahi i whakatakotoria e ngā hapū, iwi, uri, rūnanga, whakahaere hoki/rānei, nā rātou tēnei taonga.

Would you like to test the labels?