We are seeking a marketing strategist! Visit our opportunities page for more information.

Pānui Whakamārama

Kaupapa Whakangātahi

He aha Tēnei Pānui E whakamahia Ai E koe?

Ko tā tēnei Pānui, he whakamōhio atu, e ū ana tētahi wānanga ki ngā ara hou e mahi ngātahi ai i ētahi kaupapa iwi taketake i ngā raraunga hoki e raru nei i ngā pēhitanga tauiwi, hītōria rānei/hoki, i tētahi āhua rānei, kāore e āta mōhiotia ana tōna pūtake tūturutanga. Ko tā te Pānui nei, he whakaū i te pono o te wānanga ki te takahi i ngā ara hou me te āta tautiaki i ngā kohinga iwi taketake o mua, ā, ki tua o anamata.

Ngā Taipitopito Pānui

E whakaū ana tō mātou wānanga i a ia anō, ki te pono me te tōtika kia whakamātauria ngā ara hou, me ngā ara pai me te āta tautiaki i ngā kohinga iwi taketake o mua, ā, ki tua o anamata.

Me pēhea te whakamahi i te Pānui Kaupapa Whakangātahi?

Hei tono i te Pānui Kaupapa Whakangātahi, me tono mā te Pokapū ā-Rohe.