Tohu TK

He taputapu ēnei, arā ko Ngā Tohu Mātauranga Taketake hei whakamahi mā ngā hapori tangata whenua ki te tāpiri ake i ā rātou tikanga whakauru, whakamahi hoki ki ā rātou taonga kua puritia kētia e rātou, e wātea kau ana aua taonga nei hei nanao atu mā te marea i runga ipurangi. He rautaki akoako ngā Tohu TK nei mā te hunga rāwaho, kia mārama ai ki a rātou te hiranga o ngā taonga e whai take tonu nei ki ana hapori, ki ana kaipupuri. Ko tā ngā Tohu TK, he whakamōhio i te hunga whakamahi, ko ēhea ngā taonga, he here ā-hapori e mau ana kia whai wāhi atu ki taua rawa. Inā rā, ka tau ēnei here ki ērā rawa mō ngā rawa tapu, ngā rawa whai here ā-tāne, ā-wahine rānei, ngā rawa here ā-kaupeka, ngā rawa hoki/rānei i hangaia ai hei whakamahi mō ngā kaupapa toro. Ka whakamahia hoki ngā Tohu nei hei tāpiri kōrero anō, tēnā i pōhēhētia kua ‘ngaro’ ētehi kōrero, kaupapa rānei mō tētahi taonga. Arā, ko te ingoa o te hapori, o ngā kaipupuri rānei, nāna taua taonga; ko ngā pārongo whakapā hoki a te whanau hapū, iwi, hapori rānei kia pai ai te tuku tono whakamahi.

Pāwhiritia tētahi o ngā Tohu TK rānei mō ngā tikanga whakamahi.

Ngā Tohu Mana Tuku Iho

Mā Ngā Tohu Mana Tuku Iho e whakaatu, nō wai te mana o ngā taonga, waihoki, ko wai rā hoki/rānei e whai wāhi ana ki aua taonga.


Ngā Tohu Tikanga

Ko Ngā Tohu Tikanga, he tautiaki i ngā tikanga ake o ngā taonga me ngā ritenga tahi hei whāwhā i aua taonga. E ākina ana kia ū te hunga whāwhā i aua taonga ki ngā tikanga ā-hapori me ngā taonga nei.


Ngā Tohu Whakaae

Ko tā ngā Tohu Whakaae nei, he whakaatu i te whakaae a te hapori mō runga i ētahi mahinga e tika ana kia whāia.Tērā ētahi atu mahinga, me mātua hui tahi me ngā mana o ērā ahurea.