Blog

Te Hau o te Taonga

Te Hau o te Taonga: Kia piri te tikanga ki te mātauranga e rere ana. This poster gives an overview of how the Local Contexts programme works for Māori communities and institutions. Three Iwi use cases are included.