Tohu BC

Listen Example

BC Tini Hapori (BC TH)

He aha tēnei Tohu BC e whakamahia ai e koe?

Me tiki atu tēnei tohu hei whakaatu i ngā tini hapori e whai wāhi ai ki te mana e tau ana ki runga i ngā rohe e noho nei ngā taonga, ngā taonga koiora rānei. Ko tā tēnei tohu, he hāpai i te whakaaro, ahakoa tau ai tētahi mana ki te hapori kotahi, tērā anō ētahi hapori e whai wāhi mai ana ki te mana me te kaitiakitanga o aua taonga.

TK He Kupu Tauira

Whakapūmautia ai ki roto i tēnei tohu, kua tau te mana o ngā mōhiohio, o ngā kohinga mātauranga, o ngā raraunga, o ngā mōhiohio DSI, ki runga i ētahi tini hapori, kaua ki te hapori kotahi noa iho. Ina whakamahia tēnei tohu, me mātua whakaae ngā tono e aua tini hapori.