BC Labels

BC Umanga-Kore (BC UK)

Me whakamahi tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi nō waho kē e whai wāhi ana ki ō raraunga ahurea, e kore tēnei rawa e whakaaetia kia whakamahia ā-umangatia. Ko tāna, he āki i ngā kaiwhakamahi kia tika te tautiaki i ō raraunga, he whakahau anō hoki, kia kaua rawa tēnei taonga e whakapakihitia hei mea hokohoko kau.

He whakamārama atu tā tēnei tohu, kua whakaaetia ēnei rawa ahurea, raraunga hoki/rānei hei whakamahinga mō te umanga-kore. E taea nei te whakamahi i a ia mō ngā take rangahau, akoako, kauhau, matapaki ā-ipurangi, whārangi ipurangi umanga-kore hoki/rānei. Ko tā tēnei tohu, he āki i te kaiwhakamahi, kia tika te tiaki i te taonga nei me te whai whakaaro ki ngā kaitiaki taketake.