Tohu BC

Listen Example

BC Toro (BC T)

He aha tēnei Tohu BC e whakamahia ai e koe?

Ngā tikanga o tēnei Tohu

Me whakamahi tēnei tohu, inā hiahia koe kia whakamahia ō rawa ahurea, ō raraunga hoki/rānei mō ngā toro akoako anake ki te hapori. Ko te tikanga ia o te toro, koia tēnei ko te tuari i ētahi mōhiotanga ki waho atu i te hapori hei hiki i te māramatanga me te mātauranga mō tōu whānau, iwi, hapori hoki/rānei. Ko ngā wāhi toro e tū ai ēnei mahi, ko ngā kura, whare wānanga, whare pukapuka, whare pupuri kōrero, whare pupuri taonga, matapaki ipurangi tae atu ki ngā rōpū iti akoako.

TK He Kupu Tauira

Kupu Tauira mō ngā Tohu BC

He whakamārama tā tēnei tohu ki te hunga whakamahi, ka taea e rātou ēnei raraunga mō ngā akoako toro. Ko tā tēnei tohu, he āki atu kia tika te tiaki i ngā tikanga tuari mō tēnei rawa, ēnei raraunga hoki/rānei, ā, ki ngā wā e taea ana, me whai whakaaro ki ētahi huarahi tau-utuutu me ngā kaipupuri BC e tika ana hei whakaea i tāu nā whakamahi i te taonga nei.