Tohu BC

Listen Example

BC Mana Tuku Iho (BC MTI)

He aha tēnei Tohu BC e whakamahia ai e koe?

E whai take mana tuku iho ana ngā iwi takatake ki te whiriwhiri, me pēhea te whakamahi me te tuku i ngā mōhiohio, i ngā kohinga koiora, i ngā raraunga me ngā mōhiohio hangarau (DSI), i toi pūtake ai aua taonga i ngā whenua tonu, wai, rohe anō hoki. Ko tā tēnei tohu, he whakahau i te hunga whakamahi, kia tika te whakamihi me te whai whakaaro ki ngā iwi tonu nā rātou aua taonga, ki anamata.

TK He Kupu Tauira

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaū i te mana tuku iho o ngā iwi taketake ki roto i ngā kohinga mātauranga pūtaiao, me ngā raraunga mō runga i ngā hapori, ngā tāngata, me te rerenga rauropi e noho pū ana i ngā whenua, i ngā wai me ngā rohe o ngā iwi taketake.

Ka noho ngātahi te [ingoa hapori, mana whakahaere rānei] ki tēnei tohu, ki tua i te anamata. E whakaata mai ana tēnei ngātahitanga i te piringa me te haepapa ki ngā taonga, ki ngā kohinga mātauranga pūtaiao me ngā raraunga.

[Rerenga whakamana]