TK Labels

TK Hapū (TK H)

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakamōhio i te hunga whakamahi nō waho kē, he here ā-tuari tā tēnei rawa, i runga i te whakapapa o ngā uri o te hapū, iwi rānei, i ngā tikanga rānei o te hapū, iwi rānei. Nā te korenga o ēnei here i manaakitia e te rāwaho i tua whakarere, mā tēnei tohu hei whakamārama ake ngā here tuari, haere ake nei. Inā hoki, ko tā tēnei tohu, he āki i te hunga whakamahi, kia mau i a rātou ngā tikanga taketake ki tēnei taonga, ā, me kaua e poka noa mēnā ka whakamahia e koe tēnei rawa.

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaatu ake, kāore tēnei rawa i whakamahia whānuitia e te hapori nui tonu i tua whakarere. Ko tā tēnei tohu, he whakamōhio atu i te hunga kaiwhakamahi, nā te mea he rawa tēnei nā tētahi hapū, iwi hoki, he here motuhake tāna mō tōna whakamahinga me tōna tuaritanga. Ehara i te mea he utu kore tēnei rawa, mā te hapori nui tonu rānei i tua whakarere, tae noa mai ki tēnei wā. Ko tā tēnei tohu, he āki i te kaiwhakamahi, kia whai whakaaro ki ngā tikanga, ki ngā uaratanga mō te tuari ki tangata kē me tōna whakamahinga, i runga i ngā tikanga whakamahi i whakatakotoria e ngā hapū, iwi, uri, rūnanga, whakahaere hoki/rānei, nā rātou tēnei taonga.