Tohu TK

Listen Example

TK Wā Kaupeka (TK WK)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi nō waho kē, kua herea te rawa e tuarihia ana, ki ētahi tikanga wā aukati, tikanga whakamahi hoki. Ko te tikanga ia, whakamahia ai, rangona ai hoki tēnei rawa ki ētahi kaupeka noa iho o te tau. Ka whai pānga hoki te taiao me te whenua i toi ai taua rawa ki tōna kaupapa me tōna hiranga. Ko tā tēnei tohu hoki, he whakamārama ki te hunga whakamahi nō waho kē, he akoako ā-whenua tā tēnei rawa e hāngai ana ki tōna whakamahinga tōtika me te āta mārama ki tōna kaupapa.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaatu ake, he mea rongo, tiki rānei tēnei rawa i tua whakarere, i tētahi kaupeka noa o te tau hei whakatau i ngā huringa o te taiao i taua wā. Hei tauira ake, tū ngā huihuinga motuhake ki ētahi kaupeka o te tau. E whakamārama ana i roto i tēnei tohu, kotahi tonu te whenua me te mātauranga. Ko tāna hoki, he mau i ngā honohononga i waenganui i ngā rawa me ētahi horopaki i takea mai ai taua rawa, inā hoki, ko āna herenga akoako ngātahi kei roto pū i a ia.