Tohu TK

Listen Example

TK Wāhine Whānui (TK WW)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Me whakamahi tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi nō waho kē, mā ngā wāhine o te hapori anake ngā rawa e tuarihia ana. He tohu tēnei nā te wahine tonu, ā, e mea ana te tohu nei, tērā ētahi here whakauru mā ngā wāhine o te hapori i raro i ngā kawa tawhito o te whenua. He whakamārama atu tēnei tohu ki te hunga whakamahi, tērā ngā tikanga me ngā here motuhake hei whakamahi i te taonga nei. E puea ake ana tēnei tohu hei whakaatu ake, tērā ētahi mōhiotanga i rāhuitia ki te tāne, ki te wahine rānei, otirā, ko ētahi mōhiotanga i tuarihia noatia ki waenganui i ētahi wāhanga o te hapori. Ka noho tēnei hei kīnaki i ngā tikanga me ngā here e whakapūmautia ana i te wā nei.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Kia whai wāhi ki tēnei rawa, he here ā-wahine tāna. Whakamahia ai te rawa nei e ngā wāhine o te hapori. Mēnā, ehara nō te hapori koe, ā, kua whai wāhi koe ki te rawa nei, me kaua koe e tango, e kape, e raweke, e tuari rānei i ōna kiko. Me whakaae rawa tō pēra. Ko tā tēnei tohu, he wero i te hinengaro, mēnā he tika tō whakamahi i te rawa nei, kia whai whakaaro ki ngā tikanga, ki ngā uaratanga mō te tuari ki tangata kē, ki te whakamahi hoki.