Tohu TK

Listen Example

TK Toro (TK T)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Me whakamahi tēnei tohu, inā hiahia koe kia whakamahia ō rawa ahurea mō ngā toro akoako anake ki te hapori. Ko te tikanga ia o te toro, koia tēnei ko te tuari i ētahi mōhiotanga ki waho atu i te hapori hei hiki i te māramatanga me te mātauranga mō tōu whānau, iwi, hapori hoki/rānei. Ko ngā wāhi toro e tū ai ēnei mahi, ko ngā kura, whare wānanga, whare pukapuka, whare pupuri kōrero, whare pupuri taonga, matapaki ipurangi tae atu ki ngā rōpū iti akoako. Kei te āhua o te horopaki me ngā ara pito mata e kaha ake ai te tuaringia o te rawa nei, mā tēnei tohu ngā kaipupuri TK hei āwhina ki te whakawhānui atu i te pae tawhiti kia taurite tahi, kia tau-utuutu hoki te whakamahinga o tēnei rawa ki ngā mahi toro.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaatu ake, kāore tēnei rawa i whakamahia whānuitia e te hapori nui tonu i tua whakarere. He tohu whakatika pōhēhē tēnei mō te tuaritanga o tēnei rawa, arā, he whakamārama ki te hunga whakamahi, ka taea e rātou te whakamahi ki ngā akoako toro. Ko tā tēnei tohu, he āki atu kia tika te tiaki i ngā tikanga tuari mō tēnei rawa, ā, ki ngā wā e taea ana, me whai whakaaro ki ētahi huarahi tau-utuutu me ngā kaipupuri TK e tika ana hei whakaea i tāu nā whakamahi i te taonga nei. Ko te tau-utuutu nei, ko te whai wāhi rānei ki ētahi rauemi mātauranga, he uaua kē kia whai wāhi atu ki ērā mea i ētahi wā anō.