Tohu TK

Listen Example

TK Umanga-Kore (TK UK)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Kia whai wāhi ki tēnei rawa, he here ā-wahine, ā-tāne hoki tāna. He motuhake, he tapu hoki/rānei tēnei rawa e whītiki nei ki ētahi kawa ā-hapori e tohu nei ko wai te hunga ka whai wāhi ki a ia. Nā te tapu o te rawa nei, mā ngā tāne anake (ngā mea hoki i whakamātauhia) o te hapori tēnei taonga. Mēnā, ehara nō te hapori koe, ā, kua whai wāhi koe ki te rawa nei, me kaua koe e tango, e kape, e raweke, e tuari rānei i ōna kiko. Kāore tēnei rawa i tuwhera whānui ki te tūmatanui ki roto tonu i te hapori, kāti, me kaua rawa e pōhēhē, kua tuwhera tēnei rawa ki a wai rānei i waho i te hapori. Ko tā tēnei tohu, he wero i te hinengaro, mēnā he tika tō whakamahi i te rawa nei, kia whai whakaaro ki ngā tikanga, ki ngā uaratanga mō te tuari ki tangata kē, ki te whakamahi hoki.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

He mea whakawātea tēnei tohu hei whakamahi mō te umanga-kore. E taea nei te whakamahi i a ia mō ngā take rangahau, akoako, kauhau, matapaki ā-ipurangi, whārangi ipurangi umanga-kore hoki/rānei. Ko tā tēnei tohu, he āki i te kaiwhakamahi, kia tika te tiaki i te taonga nei me te whai whakaaro ki ngā kaitiaki taketake.