Tohu TK

Listen Example

TK Kua Mana (TK KM)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Whakamahia ai tēnei tohu hei whakaatu ake, kāore tēnei rawa i whakamahia whānuitia e te hapori nui tonu i tua whakarere. He tohu whakatika pōhēhē tēnei mō te tuaritanga o tēnei rawa, arā, he whakamārama ki te hunga whakamahi, ka taea e rātou te whakamahi ki ngā akoako toro. Ko tā tēnei tohu, he āki atu kia tika te tiaki i ngā tikanga tuari mō tēnei rawa, ā, ki ngā wā e taea ana, me whai whakaaro ki ētahi huarahi tau-utuutu me ngā kaipupuri TK e tika ana hei whakaea i tāu nā whakamahi i te taonga nei. Ko te tau-utuutu nei, ko te whai wāhi rānei ki ētahi rauemi mātauranga, he uaua kē kia whai wāhi atu ki ērā mea i ētahi wā anō.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Ko tā tēnei tohu, he whakaū kia tika te hāpai i te rawa nei i runga i ngā here ki ngā hapori me ngā tikanga ahurea. He whakamōhio atu i a koe ake te kaiwhakamahi, i te whānau, i te hapori rānei e kawea ana i roto i tēnei rawa kia taurite, kia whai whakaaro, kia aroha hoki te whakamahia.