TK Labels

TK Wāhine Rāhui (TK WR)

Me whakamahi tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi nō waho kē, he tapu tēnei rawa. He rāhui tō tēnei tohu, e mea ana, tērā ētahi here whakauru, here whakamahi hoki i runga tonu i ngā tikanga tawhito. He whakamārama atu tēnei tohu ki te hunga whakamahi, tērā ngā tikanga me ngā here motuhake hei whakamahi i te taonga nei. E puea ake ana tēnei tohu hei whakaatu ake, tērā ētahi mōhiotanga i rāhuitia ki te tāne, ki te wahine rānei, otirā, ko ētahi mōhiotanga i tuarihia noatia ki waenganui i ētahi wāhanga o te hapori. Mā ngā wāhine i whakaaetia (i whakamātauhia hoki/rānei) kia whai wāhi rātou ki tēnei rawa.

Me whakamahi tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi, he tino tapu ngā kaupapa o te rawa nei. He rāhui tō tēnei tohu, e mea ana, tērā ētahi here whakauru, here whakamahi hoki i runga tonu i ngā tikanga tawhito. He whakamārama atu tēnei tohu ki te hunga whakamahi, tērā ngā tikanga me ngā here motuhake hei whakamahi i te taonga nei. E puea ake ana tēnei tohu hei whakaatu ake, tērā ētahi mōhiotanga i rāhuitia ki te tāne, ki te wahine rānei, otirā, ko ētahi mōhiotanga i tuarihia noatia ki waenganui i ētahi wāhanga o te hapori. Mā ngā wāhine i whakaaetia (i whakamātauhia hoki/rānei) kia whai wāhi rātou ki tēnei rawa.