Tohu TK

Listen Example

TK Ngā Hapori Huhua (TK NHH)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Me whakamahi tēnei tohu hei whakaatu ake, e whai here ana ngā hapori huhua ki ētahi rawa, nā rātou rānei aua rawa. E mea ana tēnei tohu, ehara nō te hapori kotahi noa nei te mana whakahaere. Engari kē, nō ngā hapori huhua te mana whakamahi, whakahaere hoki kua pū ki ā rātou tikanga, ki ō rātou hono whanaungatanga.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Nō ngā hapori huhua te mana whakamahi, whakahaere hoki o rawa nei. Mā te whiriwhiri kōrero tahi ki ēnei hapori nei (whakaurua ngā ingoa) e hua ai te whakatau, ko wai mā e taea nei te whakamahi. Mā te katoa hei whiriwhiri ko wai mā e taea nei te whakamahi. Mēnā ka whakamahia te rawa nei e tētahi nō waho, me mātua tiaki, me āta whakaaro hoki ki ngā tikanga mō runga i te mea rā, me mārama hoki ki ngā hapori e tika ana, ka pēhea tō whakamahi i te rawa nei.