Tohu TK

Listen Example

TK Tāne Rāhui (TK TR)

He aha koe e whakamahi ai i tenei?

Me whakamahi tēnei tohu hei whakamōhio atu i te hunga whakamahi nō waho kē, he tapu tēnei rawa. He rāhui tō tēnei tohu, e mea ana, tērā ētahi here whakauru, here whakamahi hoki i runga tonu i ngā tikanga tawhito. He whakamārama atu tēnei tohu ki te hunga whakamahi, tērā ngā tikanga me ngā here motuhake hei whakamahi i te taonga nei. E puea ake ana tēnei tohu hei whakaatu ake, tērā ētahi mōhiotanga i rāhuitia ki te tāne, ki te wahine rānei, otirā, ko ētahi mōhiotanga i tuarihia noatia ki waenganui i ētahi wāhanga o te hapori. Mā ngā wāhine i whakaaetia (i whakamātauhia hoki/rānei) kia whai wāhi rātou ki tēnei rawa.

Kupu Tauira mō ngā Tohu TK

Kia whai wāhi ki tēnei rawa, he here ā-wahine tāna. He hiranga, he motuhake, he tapu hoki/rānei tēnei rawa e whītiki nei ki ētahi kawa ā-hapori e tohu nei ko wai te hunga ka whai wāhi ki a ia. Nā te tapu o te rawa nei, mā ngā tāne anake (ngā mea hoki i whakamātauhia) o te hapori tēnei taonga. Mēnā, ehara nō te hapori koe, ā, kua whai wāhi koe ki te rawa nei, me kaua koe e tango, e kape, e raweke, e tuari rānei i ōna kiko. Kāore tēnei rawa i tuwhera whānui ki te tūmatanui ki roto tonu i te hapori, kāti, me kaua rawa e pōhēhē, kua tuwhera tēnei rawa ki a wai rānei i waho i te hapori. Ko tā tēnei tohu, he wero i te hinengaro, mēnā he tika tō whakamahi i te rawa nei, kia whai whakaaro ki ngā tikanga, ki ngā uaratanga mō te tuari ki tangata kē, ki te whakamahi hoki.