TK Labels

TK Umanga (TK U)

Koinei te tohu hei whakamahi mā te hunga, kāore he aha ki a rātou, ahakoa pēhea te whakamahia o te rawa e wai rānei, mēnā rānei he pūtea ka taka mai ki a rātou ā tōna wā i tā rātou whakamahi i te rawa nei. Ki te tohu umanga nei, kāore ō mana i runga i te tuaritanga o ngā mahi. He āki tēnei i a koe, me whakairi tāu nama waea, tāu īmēra me ērā kōrero whakapā, kia pai ai te whakawhiti kōrero ki tērā hunga e hiakai nei ki ō mahi i raro i tēnei tohu. Ko te kaupapa kē ia, kia kore ai ō mahi e whakahāweatia.

He mea whakawātea tēnei tohu hei whakamahi mō te umanga tonu. Ahakoa kāore te manatā o tēnei rawa i taka ki raro i te hapori, i hua ai te taonga nei, tērā rānei, kua ūhia tonutia ia ki tētahi manatā kē, nō reira, inā whakamahia te rawa nei, me ea tēnei wāhi i te kaiwhakamahi me ngā kaipupuri manatā. Ahakoa te manatā, me āta maimoa e koe ngā tikanga ā-hapori ki tēnei rawa, me kaua hoki e tuku kia whakahāweatia te taonga nei e pāmamae ai rānei te hapori i ngā mahi whakaparahako. Ki ngā wā e tika ana, ka meinga ngā pārongo whakapā hei whai māu kia mārama ai te titiro, e kore tō whakamahinga i te rawa nei e taka ki te hē, e whakahāwea rānei i ngā tikanga ahurea.